Personal 2017-10-20T10:32:14+02:00
Lars Wallin

Lars Wallin

VD/Ägare


070-779 15 80

Mikael Lundell

Mikael Lundell

Project Manager


073-707 15 79

Jonas Flemström

Jonas Flemström

Sälj & Marknad


073-644 75 01

Peter Nordström

Peter Nordström

Ekonomichef


Björn Finsberg

Björn Finsberg

Senior Development Manager


073-644 34 69

Mikael Jagerfelt

Mikael Jagerfelt

Project Manager


073-644 75 01

Per Johnsson

Per Johnsson

Project Manager


072-396 95 94

Christopher Fredriksson

Christopher Fredriksson

Installatör


073-644 75 03

Jason Willumsen

Jason Willumsen

Installatör


073-644 34 79

Karl-Fredrik Bergner

Karl-Fredrik Bergner

Installatör


073-644 34 70

Kenneth Sundström

Kenneth Sundström

Installatör


073-644 34 62

Marcus Wiklund

Marcus Wiklund

Installatör


073-644 34 65

Robin Abraham

Robin Abraham

Installatör


073-644 75 02

Samir Khalaf

Samir Khalaf

Installatör


073-644 34 67

Sonny Lam

Sonny Lam

Installatör


073-644 34 75

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Installatör


073-644 34 71