Tjänster 2017-02-28T15:58:27+01:00

Komplett fiberlösning, Tv och Internet

CLS erbjuder fastighetsägaren en komplett fiberlösning. Den ger din förening möjlighet att utnyttja den extremt snabba fiberuppkopplingen för både Internet och TV. Nätet vi erbjuder passar för alla operatörer.

Genom att ni bygger nätet i egen regi så har ni full frihet att välja operatör för era tjänster och därigenom får ni ett bra förhandlingsläge gällande såväl priser som avtalstider.

Önskar ni dessutom behålla er TV-signal parallellt med den nya fibern kan vi obesörja emn sådan teknisk anpassning.

Vår kompletta fiberlösning har allt ni behöver och vi är stolta att kunna leverera ett ”All inclusive”-nät till våra kunder.

Parabol

CLS erbjuder satellit-TV lösningar via parabolantenner i alla tänkbara storlekar. Såväl stora anläggningar lämpade för kabel-TV, och små lokalmatade anläggningar, för exempelvis vissa språkkanaler.

Genom åren har CLS varit huvudpartner för Tele2 och MTGs Master Headend i Kista respektive Södermalm, som varit plattform för företagens TV-distribution inom kabel-TV och IPTV. Vårt uppdrag har varit att hantera service, underhåll och uppgraderingar.

CLS har även installerat hundratals mindre parabolanläggningar för flerfamiljshus och villor. Och bland våra specialkompetenser finns bland annat installationer av militära anläggningar i form av mobila mottagningsutrustningar, radio-och TV-stationer.

Fiber To The Home / Fiber Till Hemmet (FTTH / FTH)

FTTH innebär att varje hushåll får sin egen fiber in i bostaden. Det innebär i sin tur att hushållet har större möjligheter att bestämma hur just deras bredbandslösningar ska utformas. FTTH är den i särklass mest framtidssäkra lösningen, då den kan distribuera alla typer av tjänster såsom; TV, bredband och telefoni. Med FTTH är det endast fantasin som sätter gränsen för vilka tjänster som skall levereras i fibern.

Fiber To The Basement / Fiber Till Källaren (FTTB)

Med ett FTTB-nät, blir din fastighet ansluten till en fiberuppkoppling i källaren. Det som skiljer FTTB från FTTH är att fastighetsnätet inte byggs med fiberoptik utan med en kopparkabel s.k. CAT6-kabel, som är lämpad för höga bredbandshastigheter upp till 1000Mbit/s (1Gbit/s). Detta är en väl beprövad och driftsäker teknik med mycket stora resurser till lågt pris. FTTB näten fungerar passivt, vilket innebär att du inte behöver någon konverter, router utan kan ansluta din dator direkt till ditt uttag. Vi rekommenderar dock att använda en router av bra kvalitet för att kunna surfa trådlöst och säkert i hela lägenheten. Vi kan även leverera alla typer av tillbehör till er.

Vi på CLS är kommer inom kort att leverera fastighetstjänster som är till nytta för både den boende och för fastighetsägaren.

Kontakta oss så kommer vi ut och gör en kostnadsfri projektering och berättar mer om vad vi kan erbjuda och vilka möjligheter ett FTTH-nät kan erbjuda.

Fastighetstjänster och Passer-, informations-och bokningssystem

CLS arbetar med att ta fram fastighetstjänster som kopplas via bredbandsnätet. Vissa tjänster har vi redan idag.

I samband med installationen, så finns det möjlighet att ansluta fastighetens tvättstuga och allmänna utrymmen till ett modernt bokningssystem eller varför inte kameraövervakning av cykelrummet. Självfallet kan dessa installationer göras i efterhand.

Som fastighetsägare finns det möjligheter till att dels förenkla hanteringen mot de boende dels finns det ekonomiska fördelar med dessa tjänster.

Bredbandsnät

CLS har resurser och erfarenhet att bygga koppar eller fibernät för datatrafik. Företaget bygger allt från infrastrukturer till lägenhetsnät.

CLS skall vara en självklara partnern för nätkommunikation som innebär trippleplay (3-play). Vår kombinerade kompetens avseende TV, Telefoni och bredband är unik för företag i vår bransch

Ovan innebär att vi levererar färdiga kommunikationslösningar till fastighetsägare och operatörer. Som operatörer kan nämnas Bredbandsbolaget, Ownit, Tele2, Zitius, Svenska Stadsnät, Comhem och många fler. Under åren 2012-2016 installerade CLS bredband till över 50.000 hushåll

Kabel-TV

Sedan CLS startade sin verksamhet har kabel-TV varit en del av vår huvudverksamhet under 90-och 00-talet. CLS etablerade under denna tid mil av infrastruktur och fastighetsnät för kabel-TV genom byggnation av koaxiala nät.

Under senare delen av 2000-talet valde många kabel-TV-operatörer att returaktivera sina hushåll, vilket innebar att näten bandbredd ökades för att leverera bredbandstjänster. För CLS blev det en positiv förlängning av relationerna till operatörerna.

CLS är CANT-auktoriserat och innehar BMF-II samt besiktningsmannakompetens.

http://www.www.clselektronik.com/Bilder/cant_logga.gif