Välkommen till CLS!

CLS är er självklara partner när det gäller drift, underhåll och installationer av nätverk och fastighetstjänster.

Digitala tjänster

CLS har utvecklat en digital plattform för främst flerfamiljshus, Wise House. Med egen utveckling av såväl hård som mjukvara kan vi erbjuda mängder av effektiva digitala verktyg som både spar tid och pengar för styrelse och boende i alla hus.

  • Passagesystem
  • Bokningssystem
  • Informationssystem
  • Kameraövervakning

Fastigheter och behov.

Genom att vi äger hela konceptet så har vi mycket stora möjligheter att få fram lösningar som passar alla typer av fastigheter och behov. Vi har fullständig kontroll på kvalitén i alla led och kan snabbt hantera anpassningar. Vi har också vår unika Wise House NOC som dygnet runt övervakar alla ingående delar och larmar vår beredskap om något skulle hända. Sammantaget är Wise House det tryggaste sättet att hantera passage, bokning och information i fastigheten för alla boendes räkning.

Kompletta lösningar för bredband och TV.

Begär offert Boka möte