Välkommen till CLS!

CLS är er självklara partner när det gäller drift, underhåll och installationer av nätverk och fastighetstjänster.

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och är måna om att ge dig en säker och trevlig upplevelse av vår webbplats och har som mål att vara så transparenta som möjligt gällande vår hantering av personuppgifter. Nedanstående policy är den som gäller när du besöker och surfar in på vår hemsida eller skickar en förfrågan genom våra kontaktformulär.

Vi är registrerade som CLS Elektronikservice, organisationsnummer 556616-6707, Södra långgatan 22 Solna, Stockholms län.

Dina rättigheter

Hos oss kan du, i enlighet med gällande lagstiftning och GDPR, utnyttja din rätt att:

  • Bli informerad om vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och hur vi hanterar de
  • Bli bortglömd, dvs. Raderas från t.ex vår databas
  • Korrigera de uppgifter vi har om dig, i det fallet de skulle vara felaktiga
  • Begära ut den informationen vi har om dig, för egen kännedom, eller för att använda den hos en annan tjänsteleverantör

Personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift uppfattas av lagen som all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Icke identifierade personuppgifter
Vi på CLS Elektronikservice samlar in anonyma uppgifter om användningen av vår webbplats för att förbättra kundupplevelsen och utveckla vårt erbjudande. Dessa uppgifter är inte på individnivå och innefattar bland annat teknisk data så som antalet besök på webbplatsen, besökslängd, användarens geografiska position, användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt, vilken typ av enhet som används, mm.

Identifierade personuppgifter
Vanligtvis besöker du CLS Elektronikservice webbplats utan att behöva avslöja din identitet eller ge några uppgifter om dig själv. I vissa situationer begär vi dock uppgifter av dig, så som när du anmäler dig till event, eller vill få access till visst innehåll på vår webbplats. Exempel på dessa personuppgifter är: namn, e-postadress, telefonnummer, samt vilket företag eller organisation du representerar

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

De uppgifter som du väljer att lämna ifrån dig på vår webbplats sparar vi i första hand för att kunna utföra en viss begäran, såsom utskick av efterfrågad information eller anmälan till ett event. I de flesta fall gör vi det för att:

  • Vi behöver fullborda en överenskommelse som vi är på väg att binda, eller har bundit med dig
  • Vi har legitima intressen (eller en tredje part har legitima intressen) som inte krockar med dina intressen och grundläggande rättigheter
  • Vi måste följa en specifik lag eller reglering (exempelvis bokföringslag)
  • Vi använder Google tjänster för att analysera och marknadsföra. Mer information om hur Google samlar in, delar och använder data finns att hitta här.

När du väljer att identifiera dig själv, sparar vi även information om hur du interagerar med våra kommunikationskanaler (webbplats/e-mail) för att kunna personalisera våra erbjudanden och rikta information som vi tror kan vara relevant för just dig. Du har rätt att när som helst avanmäla dig från fortsatt kommunikation.

När det gäller annonsering på webbplatser som inte ägs av CLS Elektronikservice, finns det möjlighet att styra över vilka annonser du vill fortsätta exponeras för.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi säljer aldrig några av dina personuppgifter till en tredje part. För att kunna erbjuda dig bästa möjliga service och produkt delar vi endast dina personuppgifter med pålitliga tjänster, där vi kan vara säkra på att all information är skyddad och inte används i marknadsföringssyfte.

Om tillämplig lagstiftning inte förpliktar oss till det lämnar vi inte ut ovan nämnda uppgifter till tredje parter, förutsatt att det inte är nödvändigt för att behandla din beställning eller verkställa din begäran. I de fall vi behöver lämna ut dina uppgifter till tredje part kommer du att bli informerad om detta och vi kommer begära ditt samtycke.

Hur länge sparas informationen?

Uppgifter som samlas in från dig genom ett besök på vår hemsida eller genom en slutförd beställning där du har accepterat vår integritetspolicy, kommer att finnas kvar hos oss tills du ber om att “avregistrera” och radera informationen. Du kan begära avregistrering när som helst. Om du inte väljer att avregistrera kommer vi att behandla dina personuppgifter så länge som det krävs ur rättslig synpunkt.

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor eller kommentarer gällande ovan information eller om dina personuppgifter, är du välkommen att skicka din förfrågan till följande e-postadress: info@clselektronik.com. Vi kan komma att be om specifik information från dig för att få hjälp att bekräfta din identitet och säkra din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att vi inte lämnar ut information till obehöriga. Vi försöker svara på alla legitima önskemål inom en månad.

Ändringar av integritetspolicyn

Från en tid till en annan kan denna policy komma att ändras. Förändringar inom lagstiftning, teknologi och riktlinjer från myndigheter kan göra det nödvändigt för oss att informera dig om våra uppdateringar och hur de påverkar dina rättigheter. Du bör regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad.

Senast uppdaterad: 2023-02-27.

Begär offert Boka möte